top of page
תמונה קריינות תדמית

אייל לוין קריינות תדמית

קולו של הקריין המקצועי מהווה למעשה תדר שאליו מתחברים רבים ממאזיניו. קריינות עוטפת את הסרט שלכם ביוקרה לה אתם ראויים ומוסיפה מימד אחד וחשוב שבלעדיו הפרויקט שלכם ייראה כעוד פרויקט ופחות כמוצר מבודל, מקורי וייחודי. ישנם הבדלים בין תחומי הקריינות השונים ודקויות בקריינות שיוכלו לשנות את המשמעות מקצה את קצה ולהציג באור אחר את הפרוייקט

MyBooks

חברת בליל

חברת ביטוח

סרט תדמית גולן טלקום

חברת נדל"ן

עיריית אשדוד

קריינות פרוייקט בנייה

קריינות תדמית, קבוצת אלבטק

חברת מזרנים

bottom of page