top of page
תמונה קריינות לטלוויזיה

אייל לוין קריינות טלוויזיה

הערך המוסף אותו אני מעביר בכל תחום קריינות, הוא ערך עצום ובא ממקום עמוק. הקול יוצא כתדר שאליו מתחברים, נשאבים לתוכו ונשארים. המטרה היא להישאר, למכור, להעביר את המסר באמצעות קריינות מובילה וכאן בשבילך אני נכנס לתמונה, אני הקריין שלך, ככה ישמעו את הקול שלך

ערוץ 10

גולן טלקום

LEXUS

קריינות לסופר ברקת

קריינות לחסות GROHE

חסויות

פרסומת טלוויזיה - ניקול

חסות ערוץ הספורט

קריינות מטורפת בטלוויזיה

חסות טלוויזיה - שמיר אופטיקה

פרסומת טלוויזיה SAUCONY

bottom of page