top of page
תמונה קריינות רדיו

אייל לוין קריינות לרדיו

קולו של הקריין המקצועי מהווה למעשה תדר שאליו מתחברים רבים ממאזיניו. קריינות עוטפת את הסרט שלכם ביוקרה לה אתם ראויים ומוסיפה מימד אחד וחשוב שבלעדיו הפרויקט שלכם ייראה כעוד פרויקט ופחות כמוצר מבודל, מקורי וייחודי. ישנם הבדלים בין תחומי הקריינות השונים ודקויות בקריינות שיוכלו לשנות את המשמעות מקצה את קצה ולהציג באור אחר את הפרוייקט

קריינות פרסמת KSP

103 fm  - יהלומי בר-אור

קול ישראל – משרד התחבורה

קריינות רדיו ללא הפסקה

קריינות רשת ג'

קול ישראל- פרומו לסרט עמליה

קריינות מקצועית לרדיו

bottom of page